Nasza kadra

Policealna szkoła medyczna w Szczecinie – nasza kadra

 

Kadrę dydaktyczną naszego studium medycznego tworzą osoby mające wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie oraz odpowiednio przygotowane merytorycznie i pedagogicznie, aby przekazywać wiedzę w logiczny i zrozumiały sposób. Posiadają nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną, lecz także wieloletnią praktykę w zawodach związanych z medycyną, dzięki czemu jasno tłumaczą wykonywanie wszystkich czynności medycznych.

 

mgr Anna Czerkawska

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Nauk Przyrodniczych, ukończyła również Wydział Farmaceutyczny w Medycznym Studium Zawodowym w Szczecinie, uzyskując dyplom technika farmaceutycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe jako farmaceuta. Nadzoruje praktyczną naukę zawodu słuchaczy wydziału farmaceutycznego. Prowadzi zajęcia z Technologii postaci leku od 2004 roku.

 

dr inż. Arkadiusz Telesiński

Absolwent Akademii Rolnicznej w Szczecinie  (obecnie ZUT) Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. W roku 2007 uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych.  Z naszą szkołą związany od 2010 roku, prowadzi zajęcia z Farmakognozji na I i II roku Wydziału Farmaceutycznego.

 

mgr farmacji Joanna Bienias-Gębska

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej  w Gdańsku w roku 2001. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które przekazuje naszym słuchaczom na Technologii Postaci Leku. Związana z naszą placówką od września 2010 r.

 

 dr n.med. Stefania Juźwiak

Doktor nauk medycznych, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Ukończyła studium doskonalenia pedagogicznego w roku 1988. Jest pracownikiem naukowym Pomorskiej Akademii Medycznej w Katedrze Farmakologii. W naszej szkole pracuje od 2003 roku, prowadzi zajęcia z przedmiotu Farmakologia.

 

mgr Iwona Mandryk

Magister biologii, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Ukończyła studium pedagogiczne na WSP. Jest wieloletnim nauczycielem w medycznych szkołach policealnych. Związana z naszą szkołą od 2003 roku, prowadzi zajęcia ze Zdrowia publicznego.

 

hig.stom.Katarzyna Jarmijak

Absolwentka Wydziału Higienistki Stomatologicznej PNPSM. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w stomatologii. W naszej placówce jest instruktorem praktycznej nauki zawodu na Wydziale Asystentki i Higienistki Stomatologicznej oraz prowadzi zajęcia z zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej.

 

mgr farm. Ewelina Kubacka

Magister farmacji, absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu. W roku 2008 ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki ogólnej i szkolnej na Uniwersytecie Szczecińskim. Jest pracownikiem naukowym Pomorskiej Akademii Medycznej. Związana z naszą szkołą od 2006, prowadzi zajęcia z Technologii postaci leku oraz Farmakognozji.

 

lek.stom.Magdalena Szewczyk

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej Wydziału Stomatologii. Skończyła roczne uczelniane Studium Doskonalenia Padagogicznego zdobywając uprawnienia pedagogiczne.Jest specjalistą I st. Stomatologii ogólnej i specjalistą II st. Stomatologii dziecięcej. Wieloletni pracownik naukowy PAM. Jest Egzaminatorem OKE w zawodzie asystentka stomatologiczna. Prowadzi własny gabinet stomatologiczny. Z naszą szkołą związana od 2003 roku i jest opiekunem Wydziału Asystentki i Higienistki Stomatologicznej.

 

mgr Kamila Rogaczewska

Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt na kierunku Biologia -Akademii Rolniczej w Szczecinie.  Posiada kwalifikacje do pracy nauczyciela uzyskane w roku 2008. W roku 2010 ukończyła nasze studium na Wydziale Farmaceutycznym i otrzymała tytuł technika farmaceutycznego. Prowadzi ćwiczenia z farmokognozji na I  roku Wydziału Farmaceutycznego od roku 2010.

 

mgr inż. Ewa Wrężel-Flasza

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. W 2000 roku aktem nadania stopnia awansu zawodowego otrzymała stopień nauczyciela mianowanego. W szkolnictwie od wielu lat, uczy młodzież i dorosłych m.in. w szkołach medycznych. Z naszą placówką związana od 2004 roku gdzie na Wydziale Farmaceutycznym prowadzi zajęcia z analizy leków dla słuchaczy II roku.

tech.dent. Patryk Sobecki

 

Absolwent Wydziału Techniki Dentystycznej PNPSM. Związany ze szkołą od  2008 roku szkolnego. Prowadzi zajęcia na wydziale techniki dentystycznej z przedmiotu pracownia techniki dentystycznej i pracownia techniki ortodontycznej.

 

 

tech.dent. Czesław Żelazowski

Absolwent Wydziału Techniki Dentystycznej Medycznego Studium Zawodowego w Szczecinie. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego. Doświadczony teoretyk i praktyk w dziedzinie techniki dentystycznej. Związany z naszą szkołą od 1994-2010 roku.

 

tech.dent.

Albina Mytych-Cieślińska

 

Absolwentka Wydziału Protetyki Dentystycznej Medycznego Studium Zawodowego w Szczecinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy technika dentystycznego.

W naszej szkole prowadzi pracownię techniki dentystycznej i ortodontycznej.

 

dr n.med. Grażyna Aleksandruk

 

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej Wydziału Stomatologii. Specjalista I st. Stomatologii ogólnej oraz specjalista II st. Protetyki stomatologicznej. Wieloletni pracownik naukowy PAM. Z naszą szkołą związana od tego roku szkolnego, prowadzi zajęcia z techniki dentystycznej.

 

 

tech.dent. Waldemar Dziadosz

Absolwent Wydziału Techniki Dentystycznej PNPSM. Koordynator ds. techniki dentystycznej w zakresie utrzymania sprzętu i zakupu materiałów. Wszechstronny nauczyciel zawodu, prowadzi nadzór nad praktyczną nauką zawodu, obecnie prowadzi zajęcia z pracowni techniki dentystycznej na I roku.

 

mgr Aneta Kadziak

Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, posiada dyplom nauczyciela oraz wieloletnie doświadczenie w nauczaniu. Dyplom technika farmaceutycznego uzyskała w 2005 roku. Prowadzi zajęcia z technologii postaci leku od 2007 roku.

 

lek.stom. Marcin Post

Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej Wydziału Stomatologii. Obecnie uczestnik studiów doktoranckich w katedrze ortodoncji oraz pracownik naukowy PAM. W naszej szkole prowadzi zajęcia z ortodoncji na Wydziale Techniki Dentystycznej.

 

dr n.med. Agnieszka Ruchała-Tyszler

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej Wydziału Stomatologii. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania w służbie zdrowia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. W 2008 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Wieloletni członek Rady w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie oraz pracownik naukowy PAM w zakładzie stomatologii ogólnej. Związana w Wydziałem Techniki Dentystycznej naszej szkoły od roku szkolnego 2008/2009.

 

mgr Bogusława Polender

Absolwentka Politechniki Szczecińskiej Instytutu Ekonomiki Transportu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki i przedsiębiorczości. Posiada doświdczenie w nauczaniu młodzieży i dorosłych w medycznych szkołach zawodowych. Z naszą placówką związana od 2006 roku, prowadzi przedmiot podstawy prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia.

mgr inż. Barbara Wabich-Szymańska

 

 

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. W 2000 roku aktem nadania stopnia awansu zawodowego otrzymała stopień nauczyciela mianowanego.W szkolnictwie od wielu lat, uczy młodzież i dorosłych m.in. w szkołach medycznych. Z naszą placówką związana od 2009 roku gdzie na Wydziale Farmaceutycznym prowadzi zajęcia z analizy leków dla słuchaczy I roku. 

 

mgr Daniel Ingielewicz

 

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego w naszej szkole.

 

hig.stom. Monika Jaguś

 

Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 w Szczecinie w zawodzie higienistka stomatologiczna. Pracuje w tym zawodzie na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, a z naszą szkołą szkołą związana od roku 2010, prowadzi ćwiczenia z promocji zdrowia na Wydziale Higienistki Stomatologicznej.

 

dr inż Magdalena Ferlas

 

Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Szczecinie. Obecnie doktorantka w Katedrze Immunologii i Mikrobiologii AR w Szczecinie. Z naszą szkołą związana od roku szkolnego 2010/2011 i prowadzi zajęcia z Podstaw mikrobiologii na Wydziale Asystentki Stomatologicznej.

 

dr n.med. Katarzyna Klapczyńska

 

Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwiarząt Akademii Rolniczej w Szczecinie w roku 2003 r. W roku 2010 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie. Z naszą szkołą związana od roku 2010 i prowadzi zajęcia z Anatomii, fizjologii i patofizjologii.

 

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik farmaceutyczny

farmacja

Spełnij swe marzenie i dołącz do grona wykwalifikowanych farmaceutów. Zdobądź zawód medyczny cieszący się zaufaniem społecznym, dobrą opinią publiczną, dający duże perspektywy zawodowe oraz satysfakcję osobistą.

Czytaj więcej...

 

Technik dentystyczny

zęby

Protetyka, ortodoncja to tylko nieliczne z obszarów, w których możesz się wyspecjalizować zdobywając zawód technik dentystyczny. Pozyskasz wiedzę i umiejętności, które poprzez współpracę z lekarzem stomatologiem, zaowocują znaczną poprawą komfortu życia pacjenta.

Czytaj więcej...

 

 

Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna

Jeśli pragniesz dołączyć do zespołu stomatologicznego i stać się jego ważnym ogniwem, asystowaćlekarzowi w zabiegach, organizować wspólną pracę i koordynować działania - nie wahaj się! To wszystko możesz osiągnąć w 1 rok.

Czytaj więcej...

 

 

Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologicznaRozpocznij swoją przygodę z ciekawym i odpowiedzialnym zawodem, który pozwoli Ci na realizowanie tych marzeń! Marzy Ci się samodzielna praca z pacjentem? Chcesz promować zdrowie i mieć wpływ na profilaktykę stanu higieny jamy ustnej naszego społeczeństwa?

Czytaj więcej...

 

 

Technik sterylizacji medycznej

technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej przygotowany jest do samodzielnego wykonywania procesów związanych z dezynfekcją i sterylizacją, obejmujących także czynności wytwórcze procesu sterylnego.

Czytaj więcej...

 

Nasza lokalizacja

mapa

Kontakt

Pierwsze Niepubliczne Policealne Studium Medyczne w Szczecinie
ul. Niedziałkowskiego 25, 

71-410 Szczecin

tel.: 91 4 33 58 24,
tel./fax.: 91 4 55 41 32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.facebook.com/dental.szczecin

Centrum Kształcenia